Khach sạn Michelia

Khach sạn Michelia

Dịa chỉ: 04 Pasteur, Phường Xương Huan, Nha Trang, Khanh Hoa

Tel: 058 3820820; Fax: 058 3813303

Email: booking@michelia.vn, reservation@michelia.vn

Website: hotel84.com/nha-trang/khach-san-michelia.html

Số phong:

var num_image = 10

Ra dời từ những nam dầu của thế kỷ XX ngay tại Nha Trang – Thanh phố của biển xanh va cat trắng, tiền than của khach sạn Michelia co ten La Fregate - do ong ba Tules Forse người Phap quản ly, trở thanh một diểm hẹn kho quen cho bất kỳ du khach nao mỗi lần dến Nha Trang. Khach sạn với 13 phong va một nha hang dủ chỗ cho 80 thực khach, một con số dược cho la kha ấn tượng vao thời diểm bấy giờ. Nam 1968, sau 2 nam dược ong ba Tules Forse cho nang cấp lần dầu tien, khach sạn da mở cửa khai trương với 30 phong nghỉ trong diện mạo mới dầy khang trang va quyến ru. Tiếp tục kế hoạch nang cấp lần thứ 2 vao nam 1972 da biến La Fregate khong những trở thanh một trong những khach sạn dẹp nhất ma con trở nen quen thuộc hơn dối với người dan cung như du khach mỗi khi dến nghỉ dưỡng tại Nha Trang thời bấy giờ.

Nguồn khach chinh của khach sạn la những nha chức trach Phap, cac nha dầu tư nước ngoai va cac thương gia. Day la thời diểm Hotel La Fregate vẫn thuộc quyền quản ly của chinh quyền cu. Thang 4 nam 1976, một nam sau ngay dất nước thống nhất, Nha nước quyết dịnh chuyển giao khach sạn dưới sự quản ly của Cong ty Du lịch Khanh Hoa. Vao ngay 03.01.1999, khach sạn dược cổ phần hoa, dồng nghia với sự ra dời của ten gọi mới Michelia Hotel, dưới sự diều hanh của Cong ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi. Cho dến nam 2006, Chủ tịch Hội dồng quản trị Cong ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi quyết dịnh tai xay dựng va nang cấp thay dổi thiết kế khach sạn từ 68 phong len 201 phong, nỗ lực dưa khach sạn dạt tieu chuẩn 4 sao. Kế thừa ten hiệu Hotel La Fregate, khach sạn dược thiết Khach san Anh Dao kế theo phong cach kiến truc Phap va hoạt dộng với chất lượng dịch vụ theo tieu chuẩn Chau Au, giữ gin truyền thống va phat huy thương hiệu do trong tương lai.

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Presidential Suite

Superior

Superior Premier

Deluxe

Deluxe Premier

Suite Premier

Executive Suite

 Dặt ngay

Tiệc cưới

Lễ cưới trong mơ của bạn tổ chức tại Michelia, nơi chung toi sẽ mang lại cho bạn một khong gian sang trọng ấm cung cung với dội ngu nhan vien chuyen nghiệp phục vụ tận tinh chắc chắn sẽ dem lại cho bạn những kỉ niệm kho quen trong dời

Tren hết, bạn co cơ hội linh dộng trong việc len kế hoạch cho một dam cưới như bạn mong muốn. dội ngu chuyen vien tiệc cưới của chung toi sẽ sat canh cung bạn từng bước trong suốt qua trinh lễ cưới dể dảm bảo ngay vui của bạn dược thanh cong tốt dẹp.

Chung toi cung luon mang dến cho bạn nhiều chương trinh khuyến mai phu hợp với nhiều gia cả khac nhau dể bạn lựa chọn phu hợp với tui tiền của bạn

 

Phong hội nghị

Giới thiệu từng loại phong hội nghị

Quy mo từng loại phong: kich thước, cong suất

Sand Castle

Vị tri: Tầng 2

Kich thước: 30m x 15m

Diện tich: 450m²

Sức chứa: 600 khach (rạp hat), 300 khach (lớp học), 250 khach (U)

Solar Hall

Vị tri: Tầng 3

Kich thước: 29m x 11m

Diện tich: 320m²

Sức chứa: 500 khach (rạp hat), 250 khach (lớp học), 200 guests (U)

Uranus

Vị tri: Tầng 3

Kich thước: 10m x 7,5m

Diện tich: 75m²

Sức chứa: 80 khach (rạp hat), 40 khach (lớp học), 30 khach (U)

Venus

Vị tri: Tầng 3

Kich thước: 12m x 7m

Diện tich: 84m²

Sức chưa: 30 khach (Ban tron)

 

Sự kiện

Cac sự kiện quan trọng của khach sạn theo:

Sự kiện da tổ chức nam 2012

Tổng kết Khach sạn 52 Trần Phu cuối nam

New year party

Valentine 14/2

Giờ trai dất 31/3

Buffet 30/4

Lễ sơ kết quy 1

Bridal Show 02/6

 

Sự kiện da tổ chức nam 2013

Buffet ganh (02.02)

Tiệc Valentine (14.02)

Giờ trai dất (31.03)

Buffet lễ 30/4

Tiệc trung thu : Dem hội trang rằm (19.09)

Tiệc tại hồ bơi (26.09)

Tiệc mừng giang sinh (24.12)

Tiệc don nam mới 31.12

 

Hồ bơi

Hồ Bơi Ngoai Trời

Tọa lạc tren tầng 1, hồ bơi với thiết kế tran bờ dộc dao sẽ mang dến những trải nghiệm tuyệt vời. Quy khach co thể dắm minh trong lan nước mat lạnh, ngắm cảnh xung quanh hồ, tắm nắng, hoặc thưởng thức những mon an nhẹ va thức uống hấp dẫn của quầy bar Red Tilapia ngay ben cạnh (chỉ danh cho khach nghỉ tại khach sạn)

Hồ Bơi Ngoai Trời

Dộ sau tối da:

1.6 m

Dộ sau tối thiểu:

1.0 m

Tổng diện tich:

294.0 m2

Dược Sưởi Ấm:

Khong

Nước mặn:

Khong

 

Dịch Vụ Van Phong

Phong dịch vụ van phong  

Phục vụ từ 6h00 dến 22h00 

Tại nơi nay quy khach co thể kiểm tra thư diện tử ca nhan hoặc cong việc của minh, hoặc lướt mạng với hệ thống mạng internet dược lien tục cập nhật của Khach sạn.   

 

Phong tập thể dục

Những hoạt dộng thể dục khach sạn cung cấp cho du khach

Diện tich: 48m²

Giờ mở cửa phục vụ: 06:00 dến 22:00

 

Bai tắm rieng

Bai tắm của Khach sạn Michelia (Chỉ cach khach sạn 2 phut di bộ)    

Phục vụ từ 6h00 dến 17h00   

Quy khach sẽ dược trải nghiệm NẮNG, BIỂN VA CAT của bai biển Nha Trang. Chung toi cung co phục vụ miễn phi ghế dựa tắm nắng va du dể quy khach cảm thấy luon thoải mai. Trong trường hợp gặp thời tiết xấu hoặc biển dộng, nhan vien của chung toi sẽ thong bao dể quy khach dược biết trước.  

Red Tilapia

Vị tri: tầng 1

Giờ hoạt dộng:

Buffet sang: 6.00-10.00

Trưa: 11.00-15.00

Dinner: 18.00-22.00

Phục vụ thực dơn chọn mon  với cac mon an dặc sắc từ Au dến A

Phục vụ Buffet sang hang ngay

Phục vụ phong 24/24

Sức chứa: 200 khach

 

Gold Fish

Vị tri: tầng 2

Giờ hoạt dộng:

Trưa: 11.00-15.00

Tối: 18.00-22.00

Phục vụ thực dơn gọi mon với cac mon an thuần tuy Chau A

Sức chứa: 70 khach

 

Sand Castle

Vị tri: tầng 2

Hướng nhin trực tiếp ra bai biễn

Giờ hoạt dộng:

Theo yeu cầu dặt tiệc của khach

Chức nang:

Chuyen phục vụ hội nghị, tiệc cưới tiệc khach doan theo yeu cầu.

Diện tich: 450 Khach Sạn New Day m2

Sức chứa: 420 khach

 

Solar Hall

Vị tri: tầng 3

Hướng nhin trực tiếp ra bai biễn

Giờ hoạt dộng:

Theo yeu cầu dặt tiệc của khach

Chức nang:

Chuyen phục vụ hội nghị, tiệc cưới tiệc khach doan theo yeu cầu.

Diện tich: 320 m2

Sức chứa:

Sảnh trong: 350 khach

Sảnh ngoai: 250 khach

 

Room Services

Dịch vụ phục vụ phong tại khach sạn Michelia hoạt dộng 24/24 giờ cac ngay trong tuần nhằm mang dến dap ứng cho quy khach cac nhu cầu về ẩm thực hằng ngay. Quy khach sẽ cảm nhận dược chất lượng hoan hảo khi thưởng thức trải nghiệm dịch vụ phục vụ phong tại Michelia Nha Trang.

 

Với thực dơn phong phu, da dạng từ cac mon an truyền thống dến cac mon an hiện dại, dặc sắc, quy khach sẽ dược trải nghiệm chất lượng phục vụ hoan hảo từ dội ngu nhan vien tận tinh chu dao của khach sạn Michelia Nha Trang. Chung toi luon luon cập nhật sửa dổi thực dơn phục vụ phong nhằm dap ứng tốt cho cả cac quy khach kho tinh nhất.

 

Vui long gọi: 666
0 Comments

Khach sạn Luxe

Khach sạn Luxe

Dịa chỉ: Số 55 Dường Trương Phap, Dồng Hới, Quảng Binh

Tel: 052 3845959; Fax: 052 384 6363; Hotline: 0912773778 - 0915517959

Email: sales@Luxehotel.vn

Website: hotel84.com/quang-binh/khach-san-luxe-dong-hoi.html

Số phong: 60

var num_image = 10

Luxe hotel toạ lạc gần cửa biển Nhật Lệ, nằm tren trực dường Trương Phap chạy dọc theo dong song Nhật Lệ. Luxe hotel la một trong it Khach sạn Mimosa1 những khach sạn dạt tieu chuẩn 3 sao tại thanh phố Dồng Hới, từ ban cong khach sạn quy khach sẽ hướng tầm nhin rộng ra toan thanh phố, dặc biệt la ngắm cảnh binh minh mỗi sang thức dậy.

 

Luxe hotel với hệ thống nha hang dap ứng mọi nhu cầu về an uống trong kỳ nghỉ của quy khach với cac mon an mang hương vị dặc trưng của miền trung, chắc chắn sẽ lam hai long quy khach.

 

Luxe hotel co vị tri ly tưởng dể quy khach lựa chọn lưu tru cho kỳ nghỉ:

 

Luxe hotel – San bay Dồng Hới: 06 km

Luxe hotel – Ga Dồng Hới: 04 km

Luxe hotel – Chợ Dồng Hới (trung tam): 1,5 km

Luxe hotel – Bai biển Nhật Lệ: 600m

Luxe hotel – Bai biển Bảo Ninh: 1,5 km

Luxe hotel – Luxe Palace: 01km

Luxe hotel – Dộng Phong Nha: 45km

Luxe hotel – Dộng Thien Dường: 65km

Luxe hotel – Khu lang mộ Dại Tướng: 70km

 

Dến với Luxe Hotel quy khach sẽ hai long bởi sự don tiếp nhiệt tinh, phong cach chuyen nghiệp, dịch vụ da dạng.

Luxe hotel sẽ mang dến cho bạn cảm giac như chinh ngoi nha minh.

 

Dịa chỉ: 55 Trương Phap – TP. Dồng Hới – Tỉnh Quảng Binh

Tel: 052 384 5959   Fax: 052 384 6363

Hotline: 0912 773 778

Mail: sales@luxehotel.com

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong tieu chuẩn hướng phố

Phong tieu chuẩn hướng biển

Phong 3 giường

Phong VIP

Loại phongGia PHONG TIEU CHUẨN HƯỚNG PHỐ700.000 vndPHONG TIEU CHUẨN HƯỚNG BIỂN800.000 vndPHONG Khach san Fortuneland 3 GIƯỜNG900.000 vndPHONG VIP1.200.000 vnd Dặt ngay

DỊCH VỤ BAN VE MAY BAY

Ban ve may bay trong nước va quốc tế ....

QUẦY LƯU NIỆM

Nơi quy khach co thể lựu chọn những mon qua thủ cong mỹ nghệ mang dạm net dan gian của vung que Quảng Binh, que hương của người anh hung  vi dại Vo Nguyen Giap lam kỷ niệm.

 

HỘI NGHỊ HỘI THẢO

Phong hội thảo .

Phong hội nghị 100 chổ với hệ thống am thanh anh sang trang thiết bị hiện dại .

Hệ thống thang may tiện lợi......

 

 KHU VUI CHƠI GIẢI TRI

khu vui chơi giải tri ,da dang dịch vụ

XE THAM QUAN DU LICH

Cho thue xe oto 4 chổ dến 45 chổ tham quan du lich

BAR NGOAI TRỜI

khong gian ly tưởng
0 Comments

Khach sạn Ha Nội Lake View

Dịa chỉ: 57-A dường Quang Trung, quận Hai Ba Trưng, Ha Nội

Mo tả

Khach sạn Ha Nội Lake View la khach san thuy van gia bao nhieu tai yesgo.vn cao cấp, hiện dại dạt tieu chuẩn quốc tế ,với số lượng 45 phong tọa lạc tại trung tam phố cổ Ha nội. Chỉ mất khoảng vai phut di bộ quy khach co thể thỏa sức ngắm nhin Hồ Hoan Kiếm va dạo bộ quanh 36 khu phố sầm uất với nhiều dịch vụ : Hệ thống ngan hang, bưu diện thanh phố, cac nha hang nổi tiếng cung những quan bar dược nhiều du khach biết dến. Dặc biệt khach sạn rất gần Trung tam ẩm thực Ha Nội - Phố Tống Duy tan - nơi quy khach co thể thưởng thức những mon an ngon, truyền thống va nổi tiếng của dất Ha thanh. Tại day rất thuận tiện cho những diểm du lịch nổi tiếng : Lang Bac, Chua Một cột, Bảo tang Hồ Chi Minh... Với những tiện nghi sang trọng cung dội ngu nhan vien nhiệt tinh, chuyen nghiệp chắc chắn Khach sạn Ha Nội Lake View sẽ dem lại cho quy khach những giay phut nghỉ ngơi tuyệt vời.Chung toi tin tưởng nơi day sẽ la diểm dừng chan ly tưởng cho du khach tren mọi miền dất nước cung như du khach quốc tế dến tham quan du lịch,cong tac tại Thủ do Ha Nội.

Tiện nghi va phục vụ

Nha hangDưa don ra san bayTennisBarDưa khach tham quanBể bơiPhong hội thảoQuầy lưu niệmDịch vụ thẩm mỹTrung tam thương mạiPhong thể dụcMassageTruy cập InternetCafeSauna
0 Comments

Hoi An Pacific Hotel Spa

Hoi An Pacific Hotel Spa

Dịa chỉ: Số 321 Cửa Dại, Tp Hội An, Quảng Nam

Tel: 0510 3923777; Fax: 0510 3923455

Email: info@hoianpacific.com

Website: hotel84.com/hoi-an/hoi-an-pacific-hotel-spa.html

Số phong: 96

var num_image = 10

 Hoi An Pacific Hotel Spa la khach sạn tieu chuẩn quốc tế 4 sao cung cấp cac dịch vụ, tiện nghi hiện dại, an toan va hiệu quả. Tọa lạc ở vị tri cực kỳ ly tưởng, nằm chinh giữa trục dường chạy từ phố Cổ Hội An dến bai biển Cửa Dại. Quy khach sẽ dược cung cấp dịch vụ vận chuyển len phố va xuống biển miễn phi theo lịch trinh từ sang dến tối dể co thể mua sắm va kham pha net dẹp của Phố Cổ hoặc tận hưởng va hoa minh cung song biển tại bai biển rieng của Khach Sạn.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Với 96 phong tieu chuẩn cao cấp cung khu Villa sang trọng, khach sạn cung cấp cho quy khach những phong nghỉ dầy dủ tiện nghi va hiện dại. Tất cả cac phong dược trang tri một cach hai hoa với sự kết hợp tinh tế  pha lẫn net cổ kinh va hiện  dại. Khach Sạn Thai Binh Dương Hội An dược thiết kế dể mang lại cho khach hang cảm giac thật sự thoải mai.

 

Phong Superior

Phong giường doi hoặc hai giường dơn, rộng 30m2 nhin ra phố, dẹp va dầy dủ dịch vụ, trang thiết bị trong phong như: TV, ban trang diểm, diều hoa nhiệt dộ, dụng cụ pha tra va cafe, tủ lạnh nhỏ, dep mang trong phong, tủ dựng quần ao, ao choang tắm, ket sắt an toan, bồn tắm hoặc voi sen, san lat gỗ

 

Phong Deluxe

Phong giường doi hoặc hai giường dơn, rộng 34m2 dược trang tri một cach hai hoa bao gồm TV, ban trang diểm, diều hoa nhiệt dộ, dụng cụ pha tra, cafe, tủ lạnh nhỏ, dep di trong phong, tủ dựng quần ao, ao choang tắm, ket sắt an toan, bồn tắm hoặc voi sen, san lat gỗ. Phong nhin ra khung cảnh hồ bơi hoặc khu vườn tuyệt dẹp hoặc nhin ra phố, dịch vụ turn down, trai cay tươi chao don. Phong co thể ke them dược 1 giường phụ.

 

Phong Villa

Phong giường doi hoặc hai giường dơn, rộng 50m2, la một quần thể cac khu biệt thự với phong ngủ va phong tắm mang phong cach thiết kế ấm cung bao gồm TV, DVD, ban trang diểm, may diều hoa nhiệt dộ, dụng cụ pha tra, cafe, tủ lạnh nhỏ, dep mang trong phong, tủ dựng quần ao, ao choang tắm, ket sắt an toan,hệ thống mạng internet khong day, bồn tắm, san lat gỗ.Tất cả cac phong Villa dều nhin ra hồ bơi va vườn, dịch vụ turn down, trai cay chao don, tạp chi trong phong. Phong co thể ke them 1 hoặc 2 giường phụ.

 

Cac tiện nghi trong phong:

Phong tắm lat da với trang thiết bị hiện dại

Tất cả cac phong dều lat san gỗ

Hệ thống mạng internet khong day

Diện thoại quốc tế lien tỉnh, nội hạt cung với may lẻ trong phong tắm

TV truyền hinh cap

Dầu DVD trong phong Villa

Tủ lạnh nhỏ

May sấy toc

Ao choang tắm va dep di trong phong

Diều hoa nhiệt dộ

Ban trang diểm

Dụng cụ pha tra va ca phe

Ket sắt an toan

Hệ thống bao chay

Hệ thống diều khiển diện dầu giường

Diện ap :220Volts/50Hertz, ổ cắm nối va may biến ap dược cung cấp ngay khi co yeu cầu

 Dặt ngay

Dịch vụ Tiện nghi

Phong hội nghị, nha hang va quan bar

Phong tập thể dục với dầy dủ trang thiết bị, hồ bơi, bi da,

Khu Spa cung với phong cham soc sắc dẹp va mat –xa

Dịch vụ vận chuyển miễn phi theo lịch trinh dến len phố va xuống biển hoặc xe dạp miễn phi

Chuyển phat nhanh, bưu kiện va dịch vụ bưu chinh, khuan vac hanh ly

Dịch vụ hỗ trợ van phong

Dịch vụ thu dổi ngoại tệ.

Dịch vụ vận chuyển với xe limousine

Dịch vụ hỗ trợ dặt cac tour du lịch da ngoại

Bai dỗ xe

Dịch vụ trong trẻ

Quầy lưu niệm

Dịch vụ cho thue phim video

Dịch vụ giặt ủi

Dịch vụ phục vụ an tại phong 24/24

Dịch vụ bac si 24/24

Hệ thống mạng Internet khong day miễn phi tại Nha Hang Cham,khu lễ tan,phong nghỉ va may tinh truy cập internet miễn phi tại sảnh

 

Với một nha hang chinh,2 quầy Bar,la nơi duy nhất co thể nhin toan cảnh Hội An .Khach Sạn Thai Binh Dương cung cấp dến khach hang nhiều sự chọn lựa về cac mon an Au,A hoặc những mon an mang dậm phong cach dịa phương,kem theo dầy dủ cac loại nước uống như cocktails/mocktails,cac loại rượu va dồ an nhanh da dạng va tiện lợi.

 

Sky BarLa nơi co thể tận hưởng một khong khi thoang dang với khung cảnh lang mạn ngoai trời bằng những thức uống mat lạnh chỉ co tại Sky Bar với tầm nhin toan cảnh từ tầng cao nhất của khach sạn.

 

Thời gian mở cửa từ 6.30-23.00 hang ngay

 

Tropicana Bar

Liền kề với sảnh chinh, Tropicana Bar la nơi ly tưởng dể gặp gỡ bạn be va trao dổi thong tin với một tach ca phe nong/da,  một ly bia, rượu mạnh hoac một ly cocktail giải khat. Co tầm nhin hướng ra vườn va hồ bơi tạo cho quy khach một cảm giac dễ chịu va thư thai.

 

Nha hang Cham

La một nơi cao nhất Hội An với tầm nhin toan cảnh thanh phố tại tầng 6 của khach san o binh thanh với sức chứa 180 người kể cả khu vực trong nha lẫn ngoai trời. Nha hang Cham phục vụ cac bữa an sang tự chọn, an trưa hoặc tối với cac mon an Au, A phục vụ từ 6 giờ sang dến 10 giờ tối. Dặc biệt với chương trinh mua Cham dược biểu diễn miễn phi hang dem từ 19.30 – 20.30

 

0 Comments

Khach sạn Midtown Huế

Khach sạn Midtown Huế

Dịa chỉ: 29 Dội Cung, Huế

Tel: 054 36260888; Fax: 054 6260666

Email: info@midtownhotelhue.com

Website: hotel84.com/hue/khach-san-midtown-hue.html

Số phong:

var num_image = 10

Dung với ten gọi của no, khach sạn Midtown Huế nằm ngay tại nga nam khu phố du lịch tại trung tam thanh phố Huế - thanh dịa của du lịch Việt Nam nổi tiếng với 02 di sản van hoa thế giới dược UNESCO cong nhận.

Với dộ cao 14 tầng va chỉ cach dong song Hương em dềm va thơ mộng vai phut di bộ; hầu hết cac phong ngủ va khu dịch vụ khach sạn dều hướng tầm nhin về song Hương, nui Kim Phụng, nui Ngự Binh va cầu Trang Tiền nổi tiếng

… Khach sạn Midtown Huế la dịa diểm ly tưởng dể thưởng ngoạn toan cảnh thanh phố Huế.

Thiết kế theo lối kiến truc rất thẩm mỹ va duyen dang, hệ thống trang thiết bị hiện dại, sang trọng va hợp ly; dầy dủ cac dịch vụ trong khach sạn: phong ngủ, nha hang, quầy bar, phong hội nghị da nang, spa massage, bể bơi, quầy hang lưu niệm, quầy thong tin du lịch,… Mọi nổ lực của chung toi nhằm mục dich phục vụ Quy khach chu dao nơi nghỉ ngơi ly tưởng va dap ứng mọi yeu cầu ma Quy khach mong dợi.

Quy khach sẽ dược chao don bởi sự nồng nhiệt va hiếu khach của nhan vien khach san xuan quynh da lat chung toi ... va sẽ luon bắt gặp những khuon mặt tươi vui, than thiện va nhiệt tinh, dang tin cậy trong mọi dịch vụ trong suốt thời gian lưu tru của Quy khach tại Khach sạn Midtown Huế.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

DELUXE CITY VIEW

Phong Deluxe City View dược bố tri ngay từ những tầng dầu tien của khach sạn. Phong co diện tich khoảng 32 m2, một số phong co ban cong rieng biệt, nhin quang cảnh thanh phố Huế xinh dẹp. Quy khach co thể lựa chọn kiểu bố tri giường phu hợp với mục dich sử dụng: phong giường doi, phong co một giường doi va một giường dơn, phong hai giường dơn hoặc phong ba giường dơn.

NET DẶC TRƯNG:

- Phong ngủ dược lat gỗ va giấy dan tường

- Phong tắm dược lat gạch men với ao choang tắm, dồ dung vệ sinh ca nhan, bồn tắm

 

DELUXE RIVER VIEW

Phong Deluxe River View dược bố tri ngay từ tầng 6 của khach sạn. Phong co diện tich khoảng 32 m2, ban cong rieng biệt, nhin quang cảnh song Hương thơ mộng. Quy khach co thể lựa chọn kiểu bố tri giường phu hợp với mục dich sử dụng: phong hai giường dơn, phong co một giường doi va một giường dơn hoặc phong ba giường dơn.

NET DẶC TRƯNG:

- Phong ngủ dược lat gỗ va giấy dan tường

- Phong tắm dược lat gạch men với ao choang tắm, dồ dung vệ sinh ca nhan, bồn tắm

 

SUITE RIVER VIEW

Phong Suite River View dược bố tri từ tầng 9 của khach sạn lodge nha trang. Phong co diện tich khoảng 64 m2, ban cong rieng biệt, nhin quang cảnh song Hương thơ mộng. Phong dược bố tri sẵn một giường doi.

NET DẶC TRƯNG:

- Phong ngủ dược lat gỗ va giấy dan tường

- Phong tắm dược lat gạch men với ao choang tắm, dồ dung vệ sinh ca nhan, bồn tắm

- Phong khach sang trọng va lịch lam

 

TIỆN NGHI:

- Smart Tivi LED 32" với nhiều kenh quốc tế va dịa phương

- Ao choang tắm

- Nước dong chai miễn phi

- Tra / ca phe miễn phi

- Miễn phi truy cập internet tốc dộ cao tren Smart TV

- Ket an toan

- Chan - ga - gối - nệm

- Tủ lạnh

- Ban lam việc

- May sấy toc

- Diều hoa nhiệt dộ

- Diện thoại quay số trực tiếp

- Bồn tắm dứng kết hợp với xong hơi

- Hệ thống khoa từ

- Snack

- Ban cong rieng biệt

- Phong tắm rieng biệt

- Dep long

- Thiết bị bao khoi va va hệ thống bao chay tự dộng

- Dồ dung vệ sinh ca nhan

- Khan long

- Tủ ao quần

 Dặt ngay

Massage Sauna

Vị tri: Tầng lửng

Dịch vụ: Sauna, Xong hơi, Massage toan thanSố lượng: 10 phong

Giờ mở cửa: 10:00 sang – 11:00 dem

Gia ve: Sauna, Xong hơi: 80.000 vnd/khach

Phong hạng thường: 150.000 vnd/khach

Phong VIP: 250.000 vnd/khach

Bai dỗ xe

Bảo vệ an ninh 24/24

Bar - Cafe san thượng

Bể bơi ngoai trời

Bộ phận diều hanh tuc trực 24/24

Cho thue xe (xe dạp, xe may, oto)

Dịch vụ don tiễn san bay

Dịch vụ giặt la 24/24

Dịch vụ hỗ trợ y tế 24/24

Dịch vụ khuan vac hanh ly 24/24

Dịch vụ thư tin

Dịch vụ tiệc va hội nghị dến 200 khach

Dặt ve (may bay, tau hỏa, xe bus)

Ket an toan

Hệ thống chiếu sang cong cộng tự dộng

Lễ tan phục vụ 24/24

Massage Sauna

Miễn phi internet khong day tốc dộ cao ở những khu vực cong cộng

Nha hang

Nhan vien da ngon ngữ

Phong họp với dầy dủ trang thiết bị

Phong tập thể thao

Photocopy/Fax/In ấn

Phục vụ an uống tại phong ngủ 24/24

Phục vụ tiệc ngoai trời

Quầy hang lưu niệm

Thang may

Thu dổi ngoại tệ

Tổ chức tham quan du lịch

Dịch vụ dặt ve ca Huế / thuyền tham quan tren song Hương

Nha hang Midtown

Vị tri: Tầng 01

Dịch vụ: Thực dơn dặt trước, Thực dơn gọi mon, Tự chọn sự kiện.

Số lượng: 220 khach

Thời gian mở cửa: Từ 6:00 giờ sang dến 11:00 giờ dem

 

Nha hang Poolside

Vị tri: Tầng 12

Dịch vụ: Thực dơn dặt trước, Thực dơn gọi mon, Tự chọn an sang tự chọn.

Số lượng: 100 khach

Thời gian mở cửa: Từ 6:00 giờ sang dến 11:00 giờ dem

 

Sky bar

Vị tri: San thượng

Dịch vụ: Cafe, tiệc nướng BBQ, bar, ...

Số lượng: 100 khach

Thời gian mở cửa: Từ 6:00 giờ sang dến 11:00 giờ dem

0 Comments

Your business. Your life.  

Learn From Us

Lorem ipsum dolor sit amet, ullum nullam es possim sed et. Virtute ancillae mel ne, quo ean adhuc del principes persequeris, ius alii pro priae maxima accommodare ea. Zril aliquam fabulas mei in. Epicurei adipisci pro ex, vidisse minimum volupta ius eu vero eos et accusam et justo duo dolores.

 

Eros quaestio explicari ut per. No quo amet necessitatibus, sit ei putent appetere. Lobortis urbanitas efficiantur ut has. Has at modus nemore prodesset. Eleifend abhorreant ullamcorper per cu. Sea vide graeco possim.

Creative thinking inspires great ideas. Get thinking!