Khach sạn Aroma

Dịa chỉ: 81 Lang Hạ, quận Ba Dinh, Ha Nội

Mo tả

Khach sạn Aroma tọa lạc tại vị tri ly tưởng ở dường Lang Hạ trung tam của Ha Nội, la khu vực phat triển về kinh tế, thương mại va dịch vụ của thủ Do Ha Nội.Khach sạn dược trang bị dầy dủ những trang thiết bị cơ bản, hiện dại, với thiết kế sang trọng, va trang nha. Ngoai ra khach san thang muoi con cung cấp những dịch vụ khac như dịch vụ dat tour du lịch, dịch vụ dặt ve tau lửa, may bay. Dến với khach sạn ngọc lan da lạt co ma khach hang sẽ tận hưởng dược khong gian thoải mai va hiện dại.

Tiện nghi va phục vụ

Nha hangDưa don ra san bayTennisBarDưa khach tham quanBể bơiPhong hội thảoQuầy lưu niệmDịch vụ thẩm mỹTrung tam thương mạiPhong thể dụcMassageTruy cập InternetCafeSauna

Write a comment

Comments: 0