Khach Sạn Joy Journey Ha Nội

Giới thiệu: Khach sạn Joy Journey toạ lạc ở trung tam phố cổ Ha Nội, la một trong những khach sạn dẹp va sang trọng nhất ở day, bao quanh la cac trung tam kinh doanh, cac van phong phi chinh phủ lớn, cac Dền va cac khu mua sắm

Khach sạn Joy Journey toạ lạc ở trung tam phố cổ Ha Nội, la một trong những khach sạn dẹp va sang trọng nhất ở day, bao quanh la cac trung tam kinh doanh, cac van phong phi chinh phủ lớn, cac Dền va cac khu mua sắm. Dến với khach sạn Joy Journey bạn sẽ hai long với dịch vụ tốt nhất cung cấp bởi những nhan vien chuyen nghiệp.

Với dầu bếp lanh nghề, dội ngu nhan vien co kinh nghiệm va kỹ nang nấu an da dạng, nha hang của khach sạn Joy Journey Joy phục vụ khach hang cac mon an Au, A với phong cach phục vụ chuyen nghiệp.

Ben cạnh do, khach sạn Joy Journey cung hỗ trợ cho hoạt dộng kinh doanh, cong tac của bạn với một trung tam thương vụ với dầy dủ những thiết bị như: may in, may fax, internet, mail…

Ở khach sạn Joy Journey bạn sẽ cảm thấy như ở nha! Khach sạn Joy Journey  rất han hạnh dược phục vụ quy khach!

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cho thue xe dạp

Cửa hang

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach san nhat thien nha trang/san bay

Người giữ cửa

Nha hang

Tour

WiFi

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Quan bar nhỏ

Truyền hinh vệ tinh/cap

Tủ lạnhVoi hoa sen va bồn tắm rieng biệt

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)

Write a comment

Comments: 0