Khach sạn Luxe

Khach sạn Luxe

Dịa chỉ: Số 55 Dường Trương Phap, Dồng Hới, Quảng Binh

Tel: 052 3845959; Fax: 052 384 6363; Hotline: 0912773778 - 0915517959

Email: sales@Luxehotel.vn

Website: hotel84.com/quang-binh/khach-san-luxe-dong-hoi.html

Số phong: 60

var num_image = 10

Luxe hotel toạ lạc gần cửa biển Nhật Lệ, nằm tren trực dường Trương Phap chạy dọc theo dong song Nhật Lệ. Luxe hotel la một trong it Khach sạn Mimosa1 những khach sạn dạt tieu chuẩn 3 sao tại thanh phố Dồng Hới, từ ban cong khach sạn quy khach sẽ hướng tầm nhin rộng ra toan thanh phố, dặc biệt la ngắm cảnh binh minh mỗi sang thức dậy.

 

Luxe hotel với hệ thống nha hang dap ứng mọi nhu cầu về an uống trong kỳ nghỉ của quy khach với cac mon an mang hương vị dặc trưng của miền trung, chắc chắn sẽ lam hai long quy khach.

 

Luxe hotel co vị tri ly tưởng dể quy khach lựa chọn lưu tru cho kỳ nghỉ:

 

Luxe hotel – San bay Dồng Hới: 06 km

Luxe hotel – Ga Dồng Hới: 04 km

Luxe hotel – Chợ Dồng Hới (trung tam): 1,5 km

Luxe hotel – Bai biển Nhật Lệ: 600m

Luxe hotel – Bai biển Bảo Ninh: 1,5 km

Luxe hotel – Luxe Palace: 01km

Luxe hotel – Dộng Phong Nha: 45km

Luxe hotel – Dộng Thien Dường: 65km

Luxe hotel – Khu lang mộ Dại Tướng: 70km

 

Dến với Luxe Hotel quy khach sẽ hai long bởi sự don tiếp nhiệt tinh, phong cach chuyen nghiệp, dịch vụ da dạng.

Luxe hotel sẽ mang dến cho bạn cảm giac như chinh ngoi nha minh.

 

Dịa chỉ: 55 Trương Phap – TP. Dồng Hới – Tỉnh Quảng Binh

Tel: 052 384 5959   Fax: 052 384 6363

Hotline: 0912 773 778

Mail: sales@luxehotel.com

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong tieu chuẩn hướng phố

Phong tieu chuẩn hướng biển

Phong 3 giường

Phong VIP

Loại phongGia PHONG TIEU CHUẨN HƯỚNG PHỐ700.000 vndPHONG TIEU CHUẨN HƯỚNG BIỂN800.000 vndPHONG Khach san Fortuneland 3 GIƯỜNG900.000 vndPHONG VIP1.200.000 vnd Dặt ngay

DỊCH VỤ BAN VE MAY BAY

Ban ve may bay trong nước va quốc tế ....

QUẦY LƯU NIỆM

Nơi quy khach co thể lựu chọn những mon qua thủ cong mỹ nghệ mang dạm net dan gian của vung que Quảng Binh, que hương của người anh hung  vi dại Vo Nguyen Giap lam kỷ niệm.

 

HỘI NGHỊ HỘI THẢO

Phong hội thảo .

Phong hội nghị 100 chổ với hệ thống am thanh anh sang trang thiết bị hiện dại .

Hệ thống thang may tiện lợi......

 

 KHU VUI CHƠI GIẢI TRI

khu vui chơi giải tri ,da dang dịch vụ

XE THAM QUAN DU LICH

Cho thue xe oto 4 chổ dến 45 chổ tham quan du lich

BAR NGOAI TRỜI

khong gian ly tưởng

Write a comment

Comments: 0