Khach sạn Michelia

Khach sạn Michelia

Dịa chỉ: 04 Pasteur, Phường Xương Huan, Nha Trang, Khanh Hoa

Tel: 058 3820820; Fax: 058 3813303

Email: booking@michelia.vn, reservation@michelia.vn

Website: hotel84.com/nha-trang/khach-san-michelia.html

Số phong:

var num_image = 10

Ra dời từ những nam dầu của thế kỷ XX ngay tại Nha Trang – Thanh phố của biển xanh va cat trắng, tiền than của khach sạn Michelia co ten La Fregate - do ong ba Tules Forse người Phap quản ly, trở thanh một diểm hẹn kho quen cho bất kỳ du khach nao mỗi lần dến Nha Trang. Khach sạn với 13 phong va một nha hang dủ chỗ cho 80 thực khach, một con số dược cho la kha ấn tượng vao thời diểm bấy giờ. Nam 1968, sau 2 nam dược ong ba Tules Forse cho nang cấp lần dầu tien, khach sạn da mở cửa khai trương với 30 phong nghỉ trong diện mạo mới dầy khang trang va quyến ru. Tiếp tục kế hoạch nang cấp lần thứ 2 vao nam 1972 da biến La Fregate khong những trở thanh một trong những khach sạn dẹp nhất ma con trở nen quen thuộc hơn dối với người dan cung như du khach mỗi khi dến nghỉ dưỡng tại Nha Trang thời bấy giờ.

Nguồn khach chinh của khach sạn la những nha chức trach Phap, cac nha dầu tư nước ngoai va cac thương gia. Day la thời diểm Hotel La Fregate vẫn thuộc quyền quản ly của chinh quyền cu. Thang 4 nam 1976, một nam sau ngay dất nước thống nhất, Nha nước quyết dịnh chuyển giao khach sạn dưới sự quản ly của Cong ty Du lịch Khanh Hoa. Vao ngay 03.01.1999, khach sạn dược cổ phần hoa, dồng nghia với sự ra dời của ten gọi mới Michelia Hotel, dưới sự diều hanh của Cong ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi. Cho dến nam 2006, Chủ tịch Hội dồng quản trị Cong ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi quyết dịnh tai xay dựng va nang cấp thay dổi thiết kế khach sạn từ 68 phong len 201 phong, nỗ lực dưa khach sạn dạt tieu chuẩn 4 sao. Kế thừa ten hiệu Hotel La Fregate, khach sạn dược thiết Khach san Anh Dao kế theo phong cach kiến truc Phap va hoạt dộng với chất lượng dịch vụ theo tieu chuẩn Chau Au, giữ gin truyền thống va phat huy thương hiệu do trong tương lai.

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Presidential Suite

Superior

Superior Premier

Deluxe

Deluxe Premier

Suite Premier

Executive Suite

 Dặt ngay

Tiệc cưới

Lễ cưới trong mơ của bạn tổ chức tại Michelia, nơi chung toi sẽ mang lại cho bạn một khong gian sang trọng ấm cung cung với dội ngu nhan vien chuyen nghiệp phục vụ tận tinh chắc chắn sẽ dem lại cho bạn những kỉ niệm kho quen trong dời

Tren hết, bạn co cơ hội linh dộng trong việc len kế hoạch cho một dam cưới như bạn mong muốn. dội ngu chuyen vien tiệc cưới của chung toi sẽ sat canh cung bạn từng bước trong suốt qua trinh lễ cưới dể dảm bảo ngay vui của bạn dược thanh cong tốt dẹp.

Chung toi cung luon mang dến cho bạn nhiều chương trinh khuyến mai phu hợp với nhiều gia cả khac nhau dể bạn lựa chọn phu hợp với tui tiền của bạn

 

Phong hội nghị

Giới thiệu từng loại phong hội nghị

Quy mo từng loại phong: kich thước, cong suất

Sand Castle

Vị tri: Tầng 2

Kich thước: 30m x 15m

Diện tich: 450m²

Sức chứa: 600 khach (rạp hat), 300 khach (lớp học), 250 khach (U)

Solar Hall

Vị tri: Tầng 3

Kich thước: 29m x 11m

Diện tich: 320m²

Sức chứa: 500 khach (rạp hat), 250 khach (lớp học), 200 guests (U)

Uranus

Vị tri: Tầng 3

Kich thước: 10m x 7,5m

Diện tich: 75m²

Sức chứa: 80 khach (rạp hat), 40 khach (lớp học), 30 khach (U)

Venus

Vị tri: Tầng 3

Kich thước: 12m x 7m

Diện tich: 84m²

Sức chưa: 30 khach (Ban tron)

 

Sự kiện

Cac sự kiện quan trọng của khach sạn theo:

Sự kiện da tổ chức nam 2012

Tổng kết Khach sạn 52 Trần Phu cuối nam

New year party

Valentine 14/2

Giờ trai dất 31/3

Buffet 30/4

Lễ sơ kết quy 1

Bridal Show 02/6

 

Sự kiện da tổ chức nam 2013

Buffet ganh (02.02)

Tiệc Valentine (14.02)

Giờ trai dất (31.03)

Buffet lễ 30/4

Tiệc trung thu : Dem hội trang rằm (19.09)

Tiệc tại hồ bơi (26.09)

Tiệc mừng giang sinh (24.12)

Tiệc don nam mới 31.12

 

Hồ bơi

Hồ Bơi Ngoai Trời

Tọa lạc tren tầng 1, hồ bơi với thiết kế tran bờ dộc dao sẽ mang dến những trải nghiệm tuyệt vời. Quy khach co thể dắm minh trong lan nước mat lạnh, ngắm cảnh xung quanh hồ, tắm nắng, hoặc thưởng thức những mon an nhẹ va thức uống hấp dẫn của quầy bar Red Tilapia ngay ben cạnh (chỉ danh cho khach nghỉ tại khach sạn)

Hồ Bơi Ngoai Trời

Dộ sau tối da:

1.6 m

Dộ sau tối thiểu:

1.0 m

Tổng diện tich:

294.0 m2

Dược Sưởi Ấm:

Khong

Nước mặn:

Khong

 

Dịch Vụ Van Phong

Phong dịch vụ van phong  

Phục vụ từ 6h00 dến 22h00 

Tại nơi nay quy khach co thể kiểm tra thư diện tử ca nhan hoặc cong việc của minh, hoặc lướt mạng với hệ thống mạng internet dược lien tục cập nhật của Khach sạn.   

 

Phong tập thể dục

Những hoạt dộng thể dục khach sạn cung cấp cho du khach

Diện tich: 48m²

Giờ mở cửa phục vụ: 06:00 dến 22:00

 

Bai tắm rieng

Bai tắm của Khach sạn Michelia (Chỉ cach khach sạn 2 phut di bộ)    

Phục vụ từ 6h00 dến 17h00   

Quy khach sẽ dược trải nghiệm NẮNG, BIỂN VA CAT của bai biển Nha Trang. Chung toi cung co phục vụ miễn phi ghế dựa tắm nắng va du dể quy khach cảm thấy luon thoải mai. Trong trường hợp gặp thời tiết xấu hoặc biển dộng, nhan vien của chung toi sẽ thong bao dể quy khach dược biết trước.  

Red Tilapia

Vị tri: tầng 1

Giờ hoạt dộng:

Buffet sang: 6.00-10.00

Trưa: 11.00-15.00

Dinner: 18.00-22.00

Phục vụ thực dơn chọn mon  với cac mon an dặc sắc từ Au dến A

Phục vụ Buffet sang hang ngay

Phục vụ phong 24/24

Sức chứa: 200 khach

 

Gold Fish

Vị tri: tầng 2

Giờ hoạt dộng:

Trưa: 11.00-15.00

Tối: 18.00-22.00

Phục vụ thực dơn gọi mon với cac mon an thuần tuy Chau A

Sức chứa: 70 khach

 

Sand Castle

Vị tri: tầng 2

Hướng nhin trực tiếp ra bai biễn

Giờ hoạt dộng:

Theo yeu cầu dặt tiệc của khach

Chức nang:

Chuyen phục vụ hội nghị, tiệc cưới tiệc khach doan theo yeu cầu.

Diện tich: 450 Khach Sạn New Day m2

Sức chứa: 420 khach

 

Solar Hall

Vị tri: tầng 3

Hướng nhin trực tiếp ra bai biễn

Giờ hoạt dộng:

Theo yeu cầu dặt tiệc của khach

Chức nang:

Chuyen phục vụ hội nghị, tiệc cưới tiệc khach doan theo yeu cầu.

Diện tich: 320 m2

Sức chứa:

Sảnh trong: 350 khach

Sảnh ngoai: 250 khach

 

Room Services

Dịch vụ phục vụ phong tại khach sạn Michelia hoạt dộng 24/24 giờ cac ngay trong tuần nhằm mang dến dap ứng cho quy khach cac nhu cầu về ẩm thực hằng ngay. Quy khach sẽ cảm nhận dược chất lượng hoan hảo khi thưởng thức trải nghiệm dịch vụ phục vụ phong tại Michelia Nha Trang.

 

Với thực dơn phong phu, da dạng từ cac mon an truyền thống dến cac mon an hiện dại, dặc sắc, quy khach sẽ dược trải nghiệm chất lượng phục vụ hoan hảo từ dội ngu nhan vien tận tinh chu dao của khach sạn Michelia Nha Trang. Chung toi luon luon cập nhật sửa dổi thực dơn phục vụ phong nhằm dap ứng tốt cho cả cac quy khach kho tinh nhất.

 

Vui long gọi: 666

Write a comment

Comments: 0